Trainingen
  Politie opleidingen     Referenties     Open inschrijving     Contact  
Communicatie
Communicatieve vaardigh.
Conflicthantering
Intervisie
Ongewenst gedrag
Persoonlijke effectiviteit
Stresshantering
Verbale agressie
Algemeen:
Startpagina

Intervisie

Doelgroep
Iedere medewerker.
Cursusduur
2 dagdelen.
Cursusplaats
In overleg.

Hoofddoelstelling
Gezamenlijk te leren en bijvoorbeeld een eenduidige rolopvatting te ontwikkelen. Samen te zoeken naar oplossingen en gezamenlijke conclusies te trekken en leerpunten te benoemen.

Doelstellingen
De deelnemers zijn bereid en in staat om:
- in een intervisiegroep bestaande uit doorgaans 5 tot 7 personen te participeren.
- bereid om in die intervisiebijeenkomst een praktijkcase in te brengen.
- bereid om aan de hand van een gestructureerde methode de ingebrachte case allereerst duidelijk toe te lichten.
- bereid om de ingebrachte case nader te beschouwen en te analyseren. Zo ontstaan eye-openers voor de inbrenger en nieuwe inzichten voor alle deelnemers.

Aantal deelnemers
Minimaal 8 en maximaal 12.


Printerversie