Trainingen
  Politie opleidingen     Referenties     Open inschrijving     Contact  
Communicatie
Communicatieve vaardigh.
Conflicthantering
Intervisie
Ongewenst gedrag
Persoonlijke effectiviteit
Stresshantering
Verbale agressie
Algemeen:
Startpagina

Conflicthantering

Doelgroep
Iedere medewerker die met publiek omgaat.
Cursusduur
4 dagdelen.
Cursusplaats
In overleg.

Hoofddoelstelling
De cursus tracht de medewerkers inzicht en vaardigheid te verschaffen die hen in staat stellen alternatieven of strategieën te ontwikkelen die conflictregulerend werken, die de kwaliteit van het optreden in een conflictsituatie verbeteren.

Doelstellingen
De cursisten kunnen omgaan met emoties in spanningsvolle situaties.
- zij kunnen soorten emoties herkennen en te weten hoe ze daarop reageren.
- zij kennen technieken om de eigen emoties de baas te blijven.
- zij herkennen hoe ze reageren als iemand "door het lint gaat".
- zij hebben inzicht in hun eigen gedrag in conflictsituaties en zullen mede daardoor een deëscalerend gedrag aanleren.
- zij kennen het drie fasen gespreksmodel en kunnen dat toepassen.

Het gespreksmodel dat we in deze cursus gebruiken bestaat uit 3 fasen.
1. Oriëntatiefase
2. Zaakgerichte fase
3. Afrondingsfase

Aantal deelnemers
Minimaal 8 en maximaal 12.


Printerversie