Politie opleidingen
  Trainingen     Referenties     Open inschrijving     Contact  
Algemeen
BOA
Documentherkenning
GPS
Pitbull
Verdovende middelen
Visserijwet
Workshop HOVJ
Recherche
Verkeer
Algemeen:
Startpagina

Visserijwet

Workshop 'Wijzigingen Visserijwet 1963/2007'
Doelgroep:
Medewerkers die tijdens hun beroepswerkzaamheden belast zijn(of belast kunnen
worden) met opsporing en handhaving van de Visserijwet.
Cursusduur:
1 dagdeel.
Cursusplaats:
In overleg.

Hoofddoelstelling:
De cursist kent de meest relevante wetgeving m.b.t. visserij en is in staat deze in de praktijk toepassen en een incident juridisch juist af te handelen.

Doelstellingen: Na afloop van de cursus de cursist:
1) De geschiedenis en het ontstaan van de relevante wetgeving.
2) De meest relevante bepalingen van de Visserijwet.
3) De navolgende reglementen:
- Besluit verbod gebruik levend aas.
- Regeling aanwijzing vissen, schaal- en schelpdieren.
- Regeling aanwijzing wateren gesloten tijd.
- Regeling aanwijzing wateren verbod nachtvisserij.
- Regeling Binnenvisserij 1985.
- Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985.
- Reglement uitzet graskarpers.
- Vervroegde opening visseizoen.
- Regeling aassoorten hengel.
- Regeling vrijstelling verbod nachtvisserij.
4) De noodzaak van de bescherming van de visserij/wateren op grond van inzicht in de betreffende problematiek.
5) De “nieuwe vereiste" bescheiden van de Visserijwet, namelijk:
- Vispas, Jeugdvispas, Kleine vispas, Zeevispas en Voorlopige vispas.
- Jeugdvergunning.
- Derde hengel vergunning.
- Nachtvisvergunning.
- Schriftelijke toestemming rechthebbende.
- Akte.
- Huurovereenkomst/rechthebbende.
- Peurvergunning.
- Loopvergunning.
6) De noodzaak en manier van samenwerking tussen verschillende instanties, de politie in het bijzonder, uit het handhavingnetwerk. 7) De meest relevante bevoegdheden in het kader van controle, opsporing en toezicht en de afwikkeling van Visserij-Wet zaken.

Aantal deelnemers :
Minimaal 12 en maximaal 20.


Printerversie