Politie opleidingen
  Trainingen     Referenties     Open inschrijving     Contact  
Algemeen
BOA
Documentherkenning
GPS
Pitbull
Verdovende middelen
Visserijwet
Workshop HOVJ
Recherche
Verkeer
Algemeen:
Startpagina

Verdovende middelen

Inleiding

Opsporingsambtenaren krijgen in hun dagelijkse werk steeds vaker te maken met verdovende middelen. Bij onderzoek aan de kleding, binnen speciale teams of als eenmalig teamlid bij een ontruiming van een hennepkwekerij. In veel gevallen weten opsporingsambtenaren te weinig over de (inhoud en gevolgen van) verdovende middelen zelf en over de juridische mogelijkheden.
De cursus Verdovende middelen bestaat uit 3 modules:
1) Module 1 - de theorie (2 dagdelen)
2) Module 2 - de praktijk (2 dagdelen)
3) Module 3 - casuïstiek en verdieping (2 dagdelen)

In module 1 en 2 vindt geen verdieping plaats, maar richt de inhoud zich op het handelen op straat. Zien en waarnemen van gebruik en handel, volgen van personen en betreden van plaatsen, strotten van een persoon (waarom en waar komt de bevoegdheid uit voort). Per module zal worden bekeken hoe diep er moet worden ingegaan op het onderwerp, gelet op het gewenste niveau en de vraag van de cursisten.

Module 1 - De theorie

In twee dagdelen krijgt de cursist zicht op de juridische ins en outs van de relevante wetgeving:

De Opiumwet (inclusief besluit, aanwijzing en uitvoeringsregeling), waarbij een nadruk op:
. de begrippen (art 1).
. de handelingen (art 2 en 3) met de uitleg van de samenstelling van de lijsten I en II, aangevuld met lijsten uit psychotropenverdrag.
. strafbaarstellingen (art 10 en 11).
. voorbereidingshandelingen (art 10A).
. bevoegdheden (art 9), echter nadruk op de beperkingen daarbij aangehaald de relevante artikelen uit Strafvordering, Algemene wet binnentreden met betrekking tot binnentreden, zoeking, onderzoek lichaam en kleding. De controle en opsporingsbevoegdheid.
. afficheringartikel (art 3B).
. uitzonderingen en vrijstellingen (kort en beperkt).
Gemeentewet / Algemene wet bestuursrecht
Bij onderwerp en verdieping bestrijden van overlast vanuit (deal)panden.
Milieuwetgeving
Andere wijze van opsporen en bestrijden van hennepteelt.
Bestrijding productie synthetische drugs,
Wet voorkoming misbruik chemicaliën
Wet vervoer gevaarlijke stoffen
Milieuwetgeving in verband met opslag.
Verdovende middelen en verkeer.
Wet op de geneesmiddelen
Inspectie Volksgezondheid
Internationale verdragen
Grensoverschrijdend optreden.
Informatie zoeken:
. Binnen opsporingsland
. Kenniscentra Nationale Recherche
. EUROPOL / INTERPOL
. Nationaal Netwerk Drugsexpertise
. Douane Informatie Centra
. FIOD-ECD ten behoeve van precusoren
. Open bronnen
. Internet informatie over stoffen / gebruikersfora
. Hulpverlening (GG&GD, Jelinek, Trimbos)

Module 2 - De praktijk (stoffen)

Uitleg over de meest voorkomende stoffen, verschijningsvormen, uitwerking c.q. bijwerkingen, hoe een gebruiker te herkennen en de gebruikersartikelen. Tevens aandacht voor actuele stoffen (thans actueel meta-amfetamine of zoals onlangs de knoppen van de hortensia) en smartdrugs.

Persoonlijke veiligheid
- omgaan met gebruikers
- hoe te handelen bij aantreffen laboratorium (inzet LFO)
- afvoer van aangetroffen stoffen

Module 3 - Casuistiek en Verdieping

Bestaat uit een uitgebreide casus waarin de hele stof wordt herhaald en ‘s middags een verdiepingselement, denk hierbij aan:

Hennep
. S
oftdrugs in alle vormen en problemen.
. Thuiskweek
. Professionele kweek
. De rol van growshops en coffeeshops
. Van onderwereld naar bovenwereld

Drugstoerisme
. Eigen gebruik / inkoop ten behoeve van eigen handel
. Positie van Nederlands drugsbeleid ten opzichte van omringende landen.

Smokkel / groothandel
. Van productie tot straatverkoop.

Financieel gewin / ontneming.

Lokale problematiek / beleid
Uiteraard in overleg met klant en bij vroegtijdig aanleveren.


Printerversie