Politie opleidingen
  Trainingen     Referenties     Open inschrijving     Contact  
Algemeen
BOA
Documentherkenning
GPS
Pitbull
Verdovende middelen
Visserijwet
Workshop HOVJ
Recherche
Verkeer
Algemeen:
Startpagina

Documentherkenning

Doelgroep
Medewerkers van organisaties / afdelingen die in hun dagelijkse werkzaamheden worden geconfronteerd met reis,- verblijfs-, en identiteitsdocumenten.
Cursusduur
3 dagdelen.
Cursusplaats
In overleg.Hoofddoelstelling
Medewerkers in staat te stellen om identiteit documentfraude te voorkomen door het bevorderen van de controle- en fraudealertheid op ID-documenten. De training draagt bij aan de professionaliteit van de medewerker door vergroting en verbetering van kennis, inzicht en verantwoordelijkheid.

Doelstellingen

Na afloop van de training is de deelnemer in staat:
- Het toetsen van de identiteit aan de hand van het aangeboden geldige identiteitswdocument.
- Het herkennen van de echtheidskenmerken van de meest voorkomende identiteitskaarten, verblijfsvergunningen en paspoorten
- Het herkennen dat een getoond identiteit document mogelijk vals of vervalst vals is.
- Het herkennen dat de aanbieder van het identiteitsbewijs ook de houder is.
- Het handelend kunnen optreden volgens de geldende afspraken / procedure bij het aantreffen van een (mogelijk) vals of vervalst identiteitsdocument.

Leerdoelen specifiek
Cursisten hebben inzicht, kennis en vaardigheden ontwikkeld m.b.t.:
A) Wat onder ID-fraude wordt verstaan en wat de algemene preventiemaatregelen inhouden.
- Algemeen inzicht ID-fraude
- Algemeen inzicht in de opbouw van identiteitsdocumenten.

B) De echtheidskenmerken van de meest voorkomende ID-documenten te kunnen herkennen.
- Kunnen benoemen wat de geldige identiteitsdocumenten zijn.
- De echtheidskenmerken van de meest voorkomende identiteitsdocumenten kunnen herkennen en controleren.
- Kunnen herkennen of een origineel identiteitsdocument vals of vervalst is.

C) Het aan de hand van een kopie van de meest voorkomende ID-documenten vast te stellen of deze vals of vervalst zijn.
- Specifieke controlepunten benoemen in kopie ID-documenten.

D) Het op basis van gezichtskenmerken vast kunnen stellen of de foto op het aangeboden identiteitdocument overeenkomt met de houder van het getoonde.
- Specifieke kenmerken controlepunten “look a like” benoemen.

E) Het juiste gebruik van de aanwezige middelen voor de eerstelijns controle.
- Gebruik en bediening apparatuur.

Praktijktraining
Tijdens de opleiding worden de cursisten via praktische oefeningen getraind om verschillende aangeboden ID-documenten te controleren. De middelen die hierbij gebruikt worden zijn de MRZ, UV/retro-lamp en loep. Zowel de technische kant als de tactische kant van dergelijke onderzoeken komen aan de orde t.w.:

A) Een identiteit controle kunnen verrichten aan de hand van een aangeboden identiteitsdocument.
- Controle van de foto op het document met de aanbieder.
- De situatie, houding en het gedrag van de aanbieder.
- Beoordeling algemene indruk van het document.
- Controle van de echtheidskenmerken.
- Controle van de persoons- en afgiftegegevens.
- Gebruik van de apparatuur en middelen.

B) De handelingen behorende bij de procedure kunnen toepassen indien een vals of vervalst document wordt aangeboden.
- Informatie en handelwijze richting de aanbieder van het document.
- Het in gang zetten van een procedure / waarschuwing tweedelijns medewerker of opsporingsfunctionaris.

C) Aan de hand van praktijkvoorbeelden vast kunnen stellen of een identiteitsdocument goed, vals of vervalst is.
- Het vertrouwd raken met het herkennen van valse of vervalste originele identiteitsdocumenten.
- Het vertrouwd raken met het herkennen van valse of vervalste kopieën van identiteitsdocumenten.

Na afloop van de training ontvangen de cursisten een hand-out met als inhoud:
- Strafbare feiten en hoe te handelen.
- Hulpmiddelen falsificaties.
- Groepsoefening, uitleg MRZ en checklist controlegetallen.
- Checklist / controlelijst legitimatie kopie ID-bewijs

Aantal deelnemers
Minimaal 12 en maximaal 16.


Printerversie